Gevolgen Lente-akkoord nog steeds onduidelijk

Gemeenten die zitten te springen om duidelijkheid over de gevolgen van het Lente-of Kunduz-akkoord moeten nog een paar weken geduld hebben. Pas bij de meicirculaire – die naar verwachting de eerste week van juni verschijnt – wordt duidelijk hoeveel het Gemeentefonds gaat krimpen.

Controversieel
Die onduidelijkheid heeft te maken met de nog lopende onderhandelingen over het Lente-akkoord. Het betreft vooral de bezuinigingen van 12 miljard die daarin zijn afgesproken en de gevolgen van het akkoord voor de decentralisaties, zoals de Wet werken naar vermogen (Wwnv) en de Jeudgzorg. Daarnaast is het al dan niet controversieel verklaren van onderwerpen van invloed op het accres van het gemeentefonds, aldus woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Arjen Konijnenberg.

Gevolgen decentrale overheden
Dit is duidelijk geworden tijdens het Bestuurlijk overleg financiele verhoudingen (Bofv) met VNG, Interproviciaal overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en de demissionaire CDA-ministers Jan Kees de Jager (Financiën) en Liesbeth Spies (BZK). De Tweede Kamer stelt op 29 mei de lijst met controversiële beleidsonderwerpen vast. Rond 1 juni is er een volgend overleg met de bewindslieden gepland. VNG en IPO hopen dan op meer duidelijkheid over de precieze gevolgen van dat akkoord voor decentrale overheden.

Schatkistbankieren
In het laatste bestuurlijk overleg is ook gesproken over het verplicht schatkistbankieren en de wet Houdbare overheids financien (Wet HOF). ‘We hebben onze standpunten uitgewisseld, maar er zijn geen besluiten genomen’, stelt IPO-woordvoerder Sander Hage. ‘De standpunten zijn voorlopig niet gewijzigd.’ De komende weken wordt ambtelijk nader overleg gevoerd.

Aantasting autonomie
Zowel VNG als het IPO zijn tegen het verplicht schatkistbankieren. Zij vinden het een fundamentele aantasting van de autonomie van de decentrale overheden. De wet HOF levert een te grote beperking van de investeringsruimte voor gemeenten en provincies op.

Bron: Binnenlands Bestuur

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief