De gewijzigde Arbowet is een feit

Op 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. Werknemers kunnen dan bijvoorbeeld makkelijker naar de bedrijfsarts stappen. En ze kunnen een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts.

Nog meer regeltjes en betutteling?

Met de gewijzigde wet komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Ook wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers vergroot en de rol van preventiemedewerker versterkt.

Met de introductie van de second opinion en de duidelijker rol van de preventiemedewerker zal het acteren van de bedrijfsarts ook kritischer worden gevolgd.

Wordt met deze wijzigingen dan ook in een behoefte voorzien? Kijkend naar onze praktijk, waarin wij in toenemende mate geconfronteerd worden met werkgevers die kampen met langdurig, problematisch, vaak werkgerelateerd verzuim en een vergrijzing van het personeelsbestand, past dit wat ons betreft binnen een goed preventief beleid en duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Vooral voor de preventiemedewerker is hier een mooie en belangrijke rol weggelegd. Werkgevers doen er goed aan om de preventiemedewerker zich middels (bij)scholing verder te laten ontwikkelen in deze materie en functie.

Natuurlijk zijn er bij aanvang van gewijzigde wetgeving nog onduidelijkheden. Zo kunnen de uitvoering en waarde van de uitkomst van een second opinion meer verduidelijkt worden. Wel vraag ik mij, gelet op de uitgeklede arbo-contracten, af hoe vaak de bedrijfsarts zich op de werkvloer zal vertonen en werkgever spontaan zal adviseren.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje

 • Open spreekuur
  Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken voor individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Dit spreekuur is anoniem.
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
 • Second opinion
  Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt over het advies van de begeleidende bedrijfsarts
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
  De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  De preventiemedewerker (verplicht bij meer dan 25 medewerkers) krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
 • Basiscontract arbodienstverlening
  De nieuwe Arbowet verplicht een ‘basiscontract’ met een arbodienstverlener. Hierin moeten de minimale afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd. Hiervoor geldt een overgangsjaar tot 1 juli 2017.

Auteur: Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid bij SV Land

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief