Groei aantal vluchtelingen werkt door in bijstand

12% van de instroom in de bijstand bestond in 2015 uit mensen geboren in Syrië, Irak, Afghanistan en Eritrea, landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Twee jaar daarvoor was de instroom uit deze groepen nog 5%. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2015 kregen 11.420 Syriërs een bijstandsuitkering. Daarmee vormden zij in 7,7% van de totale instroom in de bijstand. Eritreers vormden 1,5% van de instroom. Deze groep groeide weliswaar sterk, maar is met 2.190 personen in absolute aantallen nog klein. De instroom van Irakezen en Afghanen daalde juist.

Overigens daalde de totale instroom in de bijstand in 2015 ten opzichte van 2013 en 2014. Want hoewel het aantal Syriërs en Eritreërs toenam, daalde de instroom van alle andere door CBS onderscheiden groepen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de groep bijstandsgerechtigden tot aan de AOW-leeftijd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de (aanvullende) bijstand voor personen die geen AOW-rechten hebben opgebouwd.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief