Grootste onderzoek onder arbodienstverleners weer gestart

Het onderzoek onder arbodienstverleners in Nederland is weer gestart. Dit onderzoek wordt al weer voor de zevende keer uitgevoerd door HR Navigator, de grootste private onderzoeker binnen de arbowereld. Alle bekende arbodienstverleners in Nederland zijn inmiddels uitgenodigd om deel te nemen. Deelname aan het onderzoek is kosteloos.

Actuele thema’s
Behalve de reguliere onderwerpen over markt, ontwikkelingen en aanbod, gaat het onderzoek ook in op actuele thema’s. Zo komt onder meer het recente wetsvoorstel van Minister Asscher van SCW rondom de minimum eisen voor arbodienstverlening als ook het waarborgen van de onafhankelijke positie van de bedrijfsart aan bod. Maar ook de expliciete privacywaarborg die door de overheid wordt gevraagd, het recht van een medewerker op een second opinion en natuurlijk de laatste ontwikkelingen rondom inzetbaarheid en preventie passeren de revue.

Totaalbeeld vraag en aanbod
Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide online vragenlijst en toelichtende gesprekken op directieniveau met naar verwachting meer dan 40 aanbieders.Met dit onderzoek komt het meest actuele en complete overzicht van aanbieders van arbodienstverlening in Nederland beschikbaar.

Dit jaar wordt het onderzoek – net als vorige jaren – uitgebreid met een inventarisatie van klantwensen en ‐verwachtingen. Hiervoor wordt de input van bijna 3.500 bedrijven gebruikt met gezamenlijk bijna 800.000 medewerkers. Dit levert een totaalbeeld van vraag en aanbod in de markt op.

Vanaf juni 2015 kunt u in in BG magazine in een aantal artikelen de bevindingen van de onderzoekers lezen.

 

Bron: BG magazine

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief