Grote kans op fouten in beschikkingen gedifferentieerde premie 2014

Vanaf 18 december 2013 worden door de Belastingdienst de Beschikkingen gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2014 verzonden. Deze premies moet u als werkgever gaan betalen. Uit onze ervaring is gebleken dat deze beschikkingen vaak fouten bevatten. De kans op fouten is door de recente wetswijzigingen verder toegenomen.

Laat uw beschikkingen Gedifferentieerde premie WGA en ZW 2014 door onze specialisten controleren op juistheid. Dat kan veel geld besparen. U hebt 6 weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Deze onderzoeken en het instellen van bezwaar voeren wij voor u uit op basis van no cure, no pay. Geen resultaat? Dan ook geen kosten.

De wet BeZaVa
Met ingang van het jaar 2014 gaan grote en middelgrote ondernemingen voor flex werknemers die vanaf 1 januari 2012 ziek uit dienst zijn gegaan ook een gedifferentieerde premie betalen. Dit is het gevolg van de nieuwe wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa).

De gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet bestaan hiermee met ingang van 1 januari 2014 uit drie onderdelen:

  • WGA-vast
  • WGA-flex
  • Ziektewet-flex

Uw inspanning is minimaal
Uitgangspunt bij dit onderzoek is dat wij de (administratieve) inspanning voor u tot een minimum beperken. Het volledige traject wordt afgehandeld met de aflevering van een bezwaarschrift  of herzieningsverzoek bij de Belastingdienst en eventueel UWV. Voorafgaand aan het indienen van dit bezwaarschrift/ herzieningsverzoek, ontvangt u een overzicht van de werknemers waarop het verzoek betrekking heeft. Vervolgens zorgen wij ervoor dat u de bedragen ook daadwerkelijk ontvangt. Wij onderhouden contacten met de betreffende instanties en rappelleren.

Kennisoverdracht
Nadat ons onderzoek is afgerond, stellen wij een eindrapportage op. Deze rapportage geeft u inzicht in de materie en geconstateerde fouten.

Meer informatie
Vragen of meer informatie? Bel ons kantoor te Zoetermeer en vraag naar Tanja van der Linde. Ons telefoon-nummer is 079 363 4400.  U kunt ook een e-mail sturen naar info@svland.nl.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief