Handhaving bijstand levert gemeente Enschede 3,5 miljoen op

De afdeling Handhaving van de gemeente Enschede ziet haar inzet over 2011 beloond met een behoorlijk resultaat van ruim € 3.500.000. De besparingen door het beëindigen van lopende uitkeringen en het niet toekennen van aangevraagde bijstand na fraudeonderzoek leveren het meeste op: € 2,5 miljoen. De overige oogst bestaat uit ruim € 800.000 aan vastgestelde verwijtbare vorderingen en € 200.000 aan opgelegde sancties.

Sinds het onderbrengen van handhaving in één team in 2010 is de gemeente Enschede effectiever geworden. Het resultaat van 2011 is ten opzichte van 2009 bijna verdubbeld. Heel succesvol is het frequent en vroegtijdig inzetten van handhaving. In 98 gevallen kon de afdeling Handhaving door een gedegen fraudeonderzoek voorkomen dat er ten onrechte bijstand werd verstrekt. Verder werd in 77 gevallen de uitkering beëindigd. In totaal werd 1830 keer het maandbedrag van de uitkering verlaagd als sanctie op een overtreding van de regels.

Communicatie
Opvallend is de daling van sancties als gevolg van schending van de inlichtingenplicht (van 44% in 2007 naar 18% in 2011). Dit wordt toegeschreven aan de inzet op het gebied van communicatie. De gemeente doet onder meer mee aan de campagnes van “Voorkom Problemen / Weet Hoe Het Zit” (www.weethoehetzit.nl). Met deze campagne wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen bewust maken van de plichten op het gebied van met name sociale voorzieningen. Daarbij worden onder meer artikelen in huis-aan-huis en spotjes op radio en TV ingezet.

Koppelen gegevens
Het koppelen van gegevens van verschillende instanties maakt gerichter handhaven mogelijk. De gemeente kan voordat de uitkering wordt verstrekt al gegevens opvragen bij de belastingdienst, het UWV, de Kamer van Koophandel, DUO, RDW, enz.

In 2012 wordt de ingeslagen weg voortgezet en waar mogelijk en nodig geïntensiveerd.

Bron: www.enschede.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief