Handhaving in de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet ontmoeten elkaar

De decentralisaties vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, ook wordt er flink bezuinigd. Gemeenten moeten meer doen met minder geld. Desondanks omvatten de geldstromen binnen het Sociaal Domein toch al gauw meer dan 60% van uw gemeentebegroting.

Veel kansen

Ondanks de uitdagingen van de decentralisaties zijn er veel mogelijkheden. Voor het eerst heeft één partij – de gemeente – zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Dat betekent

  • inzetten op preventie
  • inzetten op een 3D-aanpak
  • ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden.

Rechtmatige zorg wordt het uitgangspunt, vooral in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Hoe staat uw gemeente ervoor?

Kent u uw nieuwe klanten al in in voldoende mate? Mogelijk bent u daar nog niet aan toegekomen. Veel gemeente hebben nog geen volledig beeld van de totale gezinssituatie, terwijl ze wel de financiële verplichtingen voor hun rekening hebben genomen. Ook de besteding van PGB ’s is niet altijd duidelijk.

Veel informatie is vorig jaar tot stand gekomen via gegevensuitwisselingen zonder rechtsmatigheidscheck. Misschien loopt u nu op bestands- of casusniveau al tegen situaties aan waar nader onderzoek voor nodig is. Hoe pakt u dat aan en wat zijn de mogelijkheden? Er zijn er overeenkomsten met de handhavingstaken binnen de Participatiewet, maar dit vraagt om een andere aanpak.

Van advies tot uitvoering

Onze belangrijkste kernwaarde is kennis. Kennis én ervaring met de uitvoering. Maar ook kennis door opleidingen en ervaring in het geven van beleidsadvies binnen de gemeentelijke keten.

Daarbij zijn wij in staat zijn om het gegeven advies om te zetten in uitvoeringshandelingen en -vaardigheden met passende opleidingen. Dit alles is maatwerk en afgestemd op de individuele behoefte van de opdrachtgever.

Diensten SV Land

Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij uw vraag benaderen vanuit een integrale aanpak van preventie, regelgeving, uitvoering en handhaving.

Beleidsadvies
In het kader van beleid(sadvies) kunt u denken aan het opzetten van preventieve maatregelen in het inkoopproces voor Zorg in natura, hulp bij het maken van contractuele afspraken met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars, het schrijven van beleidsplannen, beleidsregels of werkinstructies. Onze ervaring is dat op dit terrein veel preventieve maatregelen kunnen worden genomen om te zorgen dat de zorg daar terecht komt waar deze nodig is.

Uitvoering
Het beleid dient natuurlijk uitgevoerd te worden. Door de nieuwe taken die bij de gemeente zijn komen te liggen, ligt er tevens een druk op de uitvoering. Denk aan de herindiceringen die in 2015 allemaal plaats hebben gevonden. Dit heeft er vaak toe geleid dat er keuzes zijn gemaakt en er werk is blijven liggen en er in veel gevallen geen aandacht is geweest voor preventie/naleving.

Voor wat betreft de uitvoering kunnen wij u hierbij uitstekend helpen. Wij hebben jarenlange specialistische ervaring als het gaat om het tegengaan van oneigenlijk gebruik binnen de sociale zekerheid. Voor uw specifieke behoefte kunt u denken aan:

  • Ondersteuning bij het uitvoeren van onderzoeken naar onrechtmatig gebruik, zowel door de klant als door de zorgaanbieders en zorgverleners.
  • Huisbezoeken
  • Het doen van bestandsvergelijkingen
  • Het beoordelen van gegevensuitwisselingen
  • Steekproeven en herindicaties.

Dit alles kan ook op dossierniveau.

Opleidingen
Het integraal uitvoeren van de Wmo 2015 en de Jeugdwet vraagt om andere vaardigheden en andere kennis. Op het gebied van de drie decentralisaties hebben wij een breed opleidingsaanbod. Het betreft zowel basiskennis als verdieping, waarbij altijd oog en aandacht is voor het totale gemeentelijke takenpakket

Ook workshops behoren tot de mogelijkheden. Om de opgedane kennis goed te borgen in uw organisatie is het mogelijk om een coach-on-the-job in te zetten voor een individu of een groep.

Binnen ons aanbod kunt u kiezen voor separate producten of het volledige aanbod met alles wat daar tussen zit. Uw vraag wordt optimaal en op maat ingevuld. Daar staan we voor.

Nienke ter WeijdenInformatie en contact

Voor meer informatie of een offerte kunt u contact met ons opnemen. Uw contactpersonen zijn Jan Braam en Nienke ter Weijden.

T 079 363 44 00
E jbraam@svland.nl / nterweijden@svland.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief