Handreiking wijzigingen Fraudewet voor gemeenten

Het RCF Kenniscentrum Handhaving (RCF) en de werkgroep Fraudewet hebben onder eigen verantwoordelijkheid een handreiking gemaakt ‘Handvatten wijzigingen Fraudewet en boetebesluit Overgangsjaar 2015’. De wetswijziging van de Fraudewet en het Boetebesluit worden voorzien per medio 2016.

Wat betekent dit voor gemeenten? Tot aan de wijziging van de Fraudewet en het Boetebesluit moeten gemeenten zelf een kader bepalen waarmee de uitvoering wordt opgepakt binnen de kaders van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Op 24 november 2014 heeft de CRvB een uitspraak gedaan die de kern van de Fraudewet raakt een grote gevolgen heeft voor de uitvoering. Veel (zo niet alle) gemeenten hebben na 24 november 2014 besloten om geen besluiten te nemen over het opleggen van boeten in afwachting van een nadere duiding van de uitspraak door de minister. In de kamerbrief van 16 december 2014 en in de Verzamelbrief 2014-3 (19 december 2014) heeft de minister gemeenten opgedragen om de uitvoering van de Fraudewet onmiddellijk op te pakken in lijn met de uitspraak.

Download Handvatten wijzigingen Fraudewet en boetebesluit Overgangsjaar 2015 (PDF)

Bron: Divosa

Adresgegevens

SV Land
RΓΆntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief