Hans Spigt aangesteld als aanjager banenafspraak overheidssector

Hans Spigt is op voordracht van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en mede namens minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) aangesteld als aanjager voor de uitvoering van de banenafspraak overheidssector. In die functie staat Hans Spigt het Verbond Sectorwerkgevers Overheid bij en zal hij werkgevers actief benaderen voor de concrete invulling van de gemaakte afspraken. In het sociaal akkoord is vastgelegd dat er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten komen. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Dit gebeurde met oog op de Participatiewet, die op 1 januari van dit jaar in werking trad.

De extra banen zijn bedoeld voor mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze extra banen in aanmerking. De met de sociale partners gemaakte afspraken moeten er toe leiden dat de komende tien jaar bij de overheid 25.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om banen bij het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook bij defensie, de politie en in het onderwijs

Als aanjager zal Hans Spigt in zijn contacten met individuele overheidswerkgevers, de gemeenten, de vakbeweging en UWV afstemming zoeken over afspraken in het personeelsbeleid of bijvoorbeeld over de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn om de gestelde doelen van de Participatiewet te bereiken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inzet van jobcoaches, no-riskpolissen en werkplekaanpassingen.

Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat er in het jaar 2015 in totaal 125.000 extra banen moeten zijn gecreëerd voor mensen met een beperking, 100.000 daarvan in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Namens werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland is Aart van der Gaag, voorzitter van de uitzendorganisatie ABU, aan de slag in het bedrijfsleven in een soortgelijke rol die Hans Spigt nu bij overheidswerkgevers gaat vervullen.

Hans Spigt (54) gaat officieel op 15 februari als aanjager aan de slag. Hij was eerder als wethouder actief in de gemeenten Dordrecht en Utrecht. Ook was hij jarenlang voorzitter van de commissie Werk en Inkomen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bron: SZW

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief