Herstel werkgelegenheid blijft uit ondanks economische groei

Het herstel op de arbeidsmarkt laat nog op zich wachten, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde arbeidsmarktprognose van UWV. UWV gaat ondanks de aantrekkende economie uit van een afname van het aantal banen met 66.000 in 2014. Het aantal lopende WW-uitkeringen zal verder toenemen dit jaar. UWV verwacht een groei van het aantal uitkeringen met 50.000 tot 485.000 uitkeringen aan het eind van 2014.

Minder banen, meer WW-uitkeringen

UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een afname van het aantal banen van werknemers met 66.000 in 2014, een krimp van 0,9% procent. De afname van het aantal banen is lager dan in 2013 toen de werkgelegenheid met 143.000 afnam.

Het aantal WW-uitkeringen stijgt met circa 50.000 (+12%) tot 485 duizend. Meer mensen dan ooit (678.000) zullen in 2014 een WW-uitkering moeten aanvragen vanwege het verlies van werk, voorspelt UWV. Door het verwachte economisch herstel zullen mensen ook weer vaker aan het werk gaan, maar dit is dus niet voldoende om het aantal WW-uitkeringen te doen dalen.

Bedrijfsleven vindt weg omhoog, collectieve sector blijft achter

Alleen in de uitzendsector en de groothandel zal de aantrekkende economie dit jaar zorgen voor enig werkgelegenheidsherstel. In andere conjunctuurgevoelige sectoren, zoals vervoer en opslag en de horeca, zal de werkgelegenheid niet verder afnemen. De industriële productie herstelt. Toch blijft de werkgelegenheid daar krimpen door de voortgaande stijging van de arbeidsproductiviteit. In de bouw kan de productie onder invloed van een voorzichtig herstellende woningmarkt, een groeiende economie en beleidsmaatregelen weer groei vertonen. De werkgelegenheid voor werknemers zal echter nog krimpen in 2014.

De collectieve sector krijgt net als in 2013 te maken met een fors verlies van banen. Uitzondering is het onderwijs waar het aantal banen op peil blijft. Meest opvallend is de krimp in de sector zorg en welzijn. Waar een jaar geleden nog groei werd voorspeld in deelsectoren gaat UWV nu uit van een krimp van de werkgelegenheid. Deels vooruitlopend op het ingaan van overheidsmaatregelen, passen zorgaanbieders het zorgaanbod aan en hun werkgelegenheid. Dit leidt met name in de ouderenzorg, de thuiszorg en de kinderopvang tot meer banenverlies.

Meer vacatures

Door de verwachte economische groei kan het aantal vacatures wel weer toenemen dit jaar. UWV gaat voor 2014 uit van een stijging van het aantal ontstane vacatures met 80.000 tot bijna 700.000. Het aantal vacatures ligt daarmee nog ver onder de recordniveaus van 2006-2008 toen er jaarlijks ruim 1 miljoen vacatures ontstonden. Er komen vooral vacatures bij in de industrie, detailhandel en vervoer en opslag.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief