Het Deskundigen Oordeel UWV

Het deskundigenoordeel kan door werkgever of werknemer bij het UWV worden aangevraagd in situaties waarbij het re-integratieproces dreigt vast te lopen vanwege een verschil in inzicht. In totaal gaat het om ongeveer 16.400 deskundigenoordelen per jaar, waarvan er 9.500 door werkgevers worden aangevraagd, en 6.900 door werknemers. De bijdrage in de kosten is nu € 50,-, ongeacht of de werkgever dan wel de werknemer het oordeel aanvraagt. Deze prijs van deskundigenoordelen is lang niet kostendekkend. De feitelijke kosten van een deskundigenoordeel zijn door het UWV geraamd op ongeveer € 440,-. Zowel werkgever als werknemer hebben profijt van dit oordeel. Een tarief dat meer tegemoet komt aan de werkelijke kosten van het oordeel is daarom gerechtvaardigd. Ook draagt een kostenverhoging bij aan het kostenbewustzijn zodat het middel zo efficiënt mogelijk zal worden ingezet.

Het UWV is voornemens de kosten van het deskundigenoordeel te stellen op € 175,- voor de werknemer en € 350,- voor de werkgever. Dit ligt nog steeds onder de kostprijs van ongeveer € 440,-. De werknemer gaat hierdoor € 125,- meer betalen dan op dit moment het geval is en de werkgever € 300,- meer. Het deskundigenoordeel helpt de werkgever bij de oplossing van een meningsverschil. De werkgever heeft daar profijt bij, mede gelet op de zorgplicht die de werkgever heeft voor zijn zieke werknemer. Ook de werknemer heeft profijt van het kunnen vragen van een deskundigenoordeel. Door een verschillend tarief te hanteren voor werknemer en voor werkgever wordt rekening gehouden met het verschil in draagkracht tussen werkgever en werknemer.  Het meer kostendekkend maken van het deskundigenoordeel levert € 3.7 miljoen aan baten op. Op de uitkeringslasten heeft het voorstel geen effecten. Een wetswijziging is hiervoor niet nodig. De beoogde ingangsdatum van de wijziging is 1 januari 2013.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief