Het Keuzemoment voor 1 oktober 2019

Publiek verzekerd blijven of eigen risicodrager WGA worden, dat is voor de (grote) werkgever de afweging. Voor veel werkgevers, welke per 1 januari 2017 zijn teruggekeerd naar een publieke verzekering bij UWV, verstrijkt de verplichte termijn van drie jaar op 1 januari 2020. Vóór 1 oktober 2019 dient de aanvraag ‘eigenrisicodragen WGA’ bij de belastingdienst binnen te zijn.

Voor bedrijven die al eigen risicodrager WGA zijn, is er grote kans dat de ERD WGA polis met de verzekeraar afloopt per 1 januari 2020. Dit betekent dat ook voor hen de mogelijkheid zich weer aandoet om over te stappen. Ons advies is om als werkgever de juiste expertise in te huren die u ondersteunt bij een besluit. Welke keuze u ook maakt, de effectiviteit van de WGA dienstverlening is hierbij erg belangrijk.

Goede WGA dienstverlening
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een eigenrisicodrager WGA, met daaraan gekoppeld een goede WGA dienstverlening, de kans vergroot op uitstroom vanuit de WGA. Deze uitstroom kan zowel het resultaat ‘herstel’ als ‘IVA’ zijn. Het blijkt tevens dat bij eigenrisicodragers ook de kans op deelherstel van WGA’ers groter is ten opzichte van publiek verzekerden.

Zowel herbeoordelingen als bezwaar zijn onderdeel van het casemanagement WGA en zijn belangrijke verklaringen voor de hogere uitstroom uit de WGA bij een eigenrisicodrager. Bovendien krijgen aangevraagde herbeoordelingen door externe partijen voorrang in vergelijking met herbeoordelingen op initiatief van UWV. Vanwege beperkte capaciteit komen de herbeoordelingen die door UWV zijn geïnitieerd in de wachtrij. Hierdoor stromen werknemers van publiek verzekerden langzamerhand uit.

Verschil instroom WGA
Tijdens het onderzoek van SEO, uitgevoerd in opdracht van Achmea, is onderzocht of de eigenrisicodrager betere resultaten weet te behalen door de kans op instroom in de WGA te verkleinen. De begeleiding tijdens de eerste 104 weken heeft geen aantoonbaar effect. Er blijken geen significante verschillen tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers WGA als het aankomt op instroomkans in de WGA. Dit blijkt tevens uit cijfers van UWV.

SV Land
SV Land is al jaren expert op het gebied van WGA casemanagement waar werkgevers, intermediairs en verzekeraars graag gebruik van maken. Bij SV Land is het mogelijk om van deze expertise gebruik te maken om er zo voor te zorgen dat u de juiste beslissing maakt. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor uitbesteding van het WGA casemanagement of het laten voeren van bezwaar tegen een UWV beslissing. Mocht u vrijblijvend eens een kop koffie met SV Land willen drinken, dat kan!

Onze collega Ed Dokter heeft deze maand een artikel geschreven over de besparingen als eigenrisicodragende werkgever. Nieuwsgierig? Klik hier…

 

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief