Het nut van data-analyse voor gemeenten

Het Sociaal Domein is volop in beweging. Na de drie transities (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet) wordt er door veel gemeenten en zorgaanbieders gewerkt aan transformatie-ontwikkelingen. Gemeenten trachten daarnaast ‘in controle’ te komen bij de uitvoering van de nieuwe taken.

Waar zit de zorg en andere dienstverlening? Waar is sprake van samenloop en welke dan? Daarvoor is onder meer beleid- en sturingsinformatie nodig in de vorm van managementrapportages, grafische weergaven van cijfers en ontwikkelingen en geografische weergegeven wijkschouwen.

Analyse van deze gegevens is cruciaal
Vandaag de dag volstaat niet alleen zicht op het Sociaal Domein. De informatie uit aangrenzende domeinen zoals openbare orde en veiligheid, uitvoering van de Leerplicht en Woonruimteverdeling, maar ook social media en andere openbare data wordt hierbij steeds relevanter. Dat is niet eenvoudig omdat de diverse informatiebronnen doorgaans in verschillende systemen van verschillende leveranciers zijn ondergebracht. Inmiddels zijn er in de markt methodieken beschikbaar die alle data samenbrengt en visueel en geografisch kan weergeven. Hiermee kan relevante sturingsinformatie worden ontwikkeld en dat is pure noodzaak!

Maar rapporteren is voor mij geen doel op zich. Het is een middel om de beleids- en uitvoeringsinformatie te analyseren en verbanden in kaart te brengen. Hiermee komen gemeenten ook in de positie om toekomstige ontwikkelingen te simuleren. Kortom, data-analyse geeft gemeenten meer grip op het Sociaal Domein.

Auteur: Jan Braam, Manager Sociaal Domein/Inwonerszaken bij Gemeente Midden-Delfland en Adviseur bij SV Land

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief