Hoog verzuim in zorgsector door stress

Zorg- en welzijnsinstellingen moeten meer doen tegen een te hoge werkdruk en agressie waar hun werknemers last van hebben. De Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, kondigde onlangs een speciale controleactie in de sector aan.

De helft van het ziekteverzuim dat met het werk te maken heeft, is onder zorg- en welzijnsmedewerkers toe te schrijven aan stress door druk en agressie waaraan het personeel blootstaat. Volgens een woordvoerster van de Inspectie ligt het ziekteverzuim met 5,2 procent in deze sector ook ongeveer een kwart hoger dan het gemiddelde van 4,2 procent.

Voor de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is in 2012 en 2013 het aanpakken van werkdruk een van de belangrijkste speerpunten. In de sector zorg en welzijn werken ruim 1,2 miljoen mensen. ”Het is belangrijk dat deze werknemers gezond blijven werken tot aan hun pensioen. In een sector waar door de vergrijzing een personeelstekort dreigt, is het des te belangrijker dat het huidige personeel behouden blijft”, aldus de inspectiedienst.

De Inspectie SZW wijst erop dat werkgevers verplicht zijn maatregelen te treffen als hun personeel door werkdruk ziek of arbeidsongeschikt wordt. ”Doen ze dat niet, dan wordt handhavend opgetreden”, waarschuwt de inspectiedienst.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief