Hoog ziekteverzuim bij werknemers met schulden

Werknemers die in de financiële problemen zitten, zijn soms een flinke kostenpost voor een organisatie. Niet alleen moeten werkgevers het loonbeslag verwerken, zij draaien ook op voor de kosten van het ziekteverzuim en de verminderde productiviteit van de betreffende werknemers. Volgens het Nibud is investeren in preventie een oplossing.

Uit een peiling van het Nibud blijkt dat steeds meer organisaties betrokken raken bij de financiële problemen van hun werknemers. Van de organisaties geeft 79% aan werknemers te hebben die financieel in de problemen zitten. Driekwart van deze ondernemingen heeft te maken met loonbeslagen, die tijd kosten om te verwerken. Maar dan is er nog het ziekteverzuim. De helft van de werkgevers schat in dat werknemers als gevolg van hun financiële problemen negen dagen of meer ziek zijn. Ook schat de helft van de werkgevers,dat deze werknemers zo’n 20% minder productief zijn; dat komt neer op één werkdag bij een fulltime werkweek. Het is verstandig om een preventiebeleid te ontwikkelen om de hoge kosten te voorkomen, daarvoor biedt het Nibud extra materiaal aan voor werkgevers.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk met de werknemer in gesprek te gaan om zijn problemen aan te pakken. Daarvoor is het wel belangrijk dat u de signalen tijdig oppikt. Volgens de werkgevers is het vragen naar een voorschot of lening een veel voorkomend signaal van financiële problemen. Andere signalen zijn bijvoorbeeld ziekteverzuim, concentratieproblemen, fraude of diefstal of een verzoek om meer uren te werken. De geldproblemen ontstaan vaak als gevolg van relatieproblemen of omdat de werknemer op te grote voet leeft. Om preventief actie te ondernemen en zo hoger verzuim te voorkomen, kunt u: adviesgesprekken aanbieden, informatie over omgaan met geld geven (in het personeelsblad bijvoorbeeld), een cursus organiseren of verwijzen naar maatschappelijk werk.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief