Hoogleraar: “Werkgever verdient bescherming tegen doorgeschoten arbeidsrechtelijke lastendruk”

De arbeidsrechtelijke lastendruk is in Nederland zo ver doorgeschoten dat de werkgever daartegen beschermd moet worden. Dat stelt hoogleraar Arbeidsrecht Saskia Peters in haar oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 17 november. ‘Het kabinet moet zich bezinnen op de verplichtingen die een arbeidsovereenkomst werkgevers oplegt. Niet alleen in het belang van ondernemers, maar ook van werknemers én de vele werkenden voor wie een dienstverband nu vrijwel onbereikbaar is geworden.’

Werkgevers in Nederland klagen steen en been over de zware arbeidsrechtelijke lastendruk. Vooral de verplichting om gedurende twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen trekt volgens hen een te zware wissel op het bedrijfsleven. Volgens MKB Nederland is er een onbalans ontstaan tussen werkgevers en werknemers. ‘Ook de Nederlandse wetgever constateert – impliciet – dat de arbeidsrechtelijke lastendruk is doorgeschoten’, zegt Peters. Zij is echter ontevreden over de wijze waarop de overheid daarop reageert.

Lappendeken van hapsnapmaatregelen
‘Het kabinet pakt niet de oorzaak van het probleem aan, maar reageert met een lappendeken aan uitzonderingen ter bescherming van bepaalde verondersteld kwetsbare werkgevers. Tegelijkertijd probeert men met een verzameling aan reparaties en nieuwe regels “goedwillende” ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van collega-ondernemers die al voor het arbeidsrecht op de vlucht zijn geslagen. Met deze hapsnapmaatregelen doet Den Haag niet alleen werkgevers, maar ook werknemers tekort.’

Wetgever belemmert ondernemersvrijheid
Volgens Peters is de belangrijkste oorzaak van het probleem de verzwaring van de arbeidsovereenkomst met allerlei sociaalzekerheidsrechtelijke verplichtingen. ‘De wetgever heeft de laatste decennia, draaiend aan de knoppen “preventie”, “financiële prikkel” en “activering”, veel risico’s op het gebied van de sociale zekerheid uit de collectiviteit gehaald en als werkgeversverplichting in de arbeidsovereenkomst geschoven. Hij heeft echter de grondrechten van ondernemers niet in zijn afwegingen betrokken. Te ver doorgeschoten arbeidsrechtelijke verplichtingen kunnen ondernemers wel eens te zeer belemmeren in hun ondernemersvrijheid. Vooral bij verplichtingen die niet direct hun rechtvaardiging in ongelijkheidscompensatie vinden, is het de vraag of er voldoende rechtvaardiging is voor het inperken van de ondernemersvrijheid.’

Bron: ABU

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief