Hoogste werkloosheid in Flevoland

In 2013 is de werkloosheid in alle provincies toegenomen. Flevoland, Groningen en Friesland kenden het hoogste percentage werklozen. Van de vier grootste gemeenten was de werkloosheid het hoogst in Rotterdam, maar steeg het snelst in Amsterdam.

In Zuid-Holland minst sterke stijging werkloosheid

Vorig jaar was 8,3 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Flevoland had met 10,9 procent het hoogste aandeel werklozen. Ook in Groningen en Friesland lag de werkloosheid relatief hoog. In Zuid-Holland, dat in 2012 nog in de top drie stond, was de stijging van de werkloosheid relatief klein. Met 9,0 procent werklozen kwam deze provincie  in 2013 op de vierde plaats.

Zeeland heeft al vijf jaar laagste werkloosheid

Sinds 2009 heeft Zeeland telkens het laagste werkloosheidscijfer. Ook in 2013 was in Zeeland de werkloosheid met 5,8 procent het laagst. Daarnaast was in de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland de werkloosheid lager dan 8 procent. In Limburg was de werkloosheid in 2012 nog een van de laagste, maar in 2013 is deze gestegen tot het landelijk gemiddelde.

Werkloosheid in Rotterdam bijna 14 procent

De werkloosheid in de vier grootste gemeenten is naar verhouding hoog. Gemeente Rotterdam had in 2013 het hoogste percentage: 13,9 procent van de beroepsbevolking was er werkloos. Gemeente Utrecht scoorde met 8,3 procent het laagst.

Amsterdam sterkste stijging van vier grootste gemeenten

De stijging van de werkloosheid was het sterkst in Amsterdam, van 7,9 procent in 2012 naar 10,0 procent in 2013. In gemeente Den Haag steeg het percentage werklozen het minst, van 10,9 tot 11,1 procent.

Bron: CBS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief