Huisarts en bedrijfsarts niet op één lijn

Huisartsen en bedrijfsartsen moeten beter gaan samenwerken. De bedrijfsarts legt de nadruk op de werksituatie van de patiënt, maar kijkt te weinig buiten de werkvloer. De huisarts let juist op de algemene gezondheid, maar besteedt weer te weinig aandacht aan de arbeidsomstandigheden. Omdat werknemers steeds langer door moeten werken, is het belangrijk om de samenwerking te verbeteren.

Er zijn nog te veel verschillen tussen de behandeldoelen en de belangen van de huisarts en de bedrijfsarts. Dit blijkt uit onderzoek (pdf) van NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Volgens het onderzoek richt de huisarts zich erop dat de patiënt in het algemeen gezond is en legt de bedrijfsarts de nadruk juist op herstel voor de werkzaamheden van de patiënt. Ook moet de bedrijfsarts het bedrijfsbelang meer in zijn achterhoofd houden, wat voor de huisarts niet nodig is.

Betere samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts

Samenwerking tussen bedrijfsartsen en huisartsen moet praktisch gezien makkelijker worden gemaakt, bijvoorbeeld door mogelijkheden te creëren waarmee de artsen digitaal informatie kunnen uitwisselen. Ook het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) kan een rol spelen. Over dit advies las u al in het bericht ‘Meer aandacht voor preventie’. Om de werknemers duurzaam en gezond aan het werk te houden, kunt u eens kijken wat de bedrijfsarts binnen uw organisatie doet op het gebied van samenwerking met de huisarts. Wijs hem op het onderzoek van NIVEL en stel voor dat hij in de toekomst contact opneemt met de huisartsen van patiënten om bijvoorbeeld de diagnose en behandelplannen beter op elkaar af te stemmen.

 

Bron: Rendement.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief