Hulp bij vinden baan voor mensen in oude Wajong

Jonggehandicapten uit de oude Wajongregeling krijgen vanaf 1 januari 2013 de mogelijkheid om over te stappen van de oude naar de nieuwe Wajongregeling. Zij kunnen dan hulp krijgen bij het vinden van een baan en vergroten zo hun kans op de arbeidsmarkt. In de huidige Wajongregeling staat werk voorop en niet – zoals in de oude regeling – de uitkering.

Dit schrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer. Hiermee geeft hij uitvoering aan een motie waarin de Tweede Kamer vraagt de nieuwe Wajong open te stellen voor mensen die nog onder de oude regeling vallen. Staatssecretaris De Krom: “Hiermee krijgen jonggehandicapten de kans over te stappen naar een werkregeling in plaats van aangewezen te blijven op een uitkering. Jonggehandicapten kunnen hierin zelf een keuze maken en het initiatief nemen”

Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong in werking getreden. Op grond van deze wet hebben jonggehandicapten recht op hulp van het UWV om werk te vinden. In de oude Wajong stond de uitkering centraal. Zij kunnen er nu vrijwillig voor kiezen om over te gaan naar de nieuwe regeling. Jonggehandicapten die hiervoor kiezen krijgen de rechten én de plichten van de nieuwe Wajong.

Het is moeilijk te voorspellen hoeveel mensen gebruik zullen maken van de overstapmogelijkheid. UWV zal volgen hoeveel mensen overstappen. De overstapregeling vergt maximaal een investering van 6 miljoen. Dit kan worden betaald uit het geld dat voor de Wajong beschikbaar is.

Bron: Ministere van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief