“In Noord-Nederland 87 miljoen tekort op bijstand”

Het CAB heeft voor de achtste keer onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke uitvoering van Wwb.  Conclusies uit het onderzoek zijn:

  • 96% van de gemeenten had in 2011 een tekort op het budget voor uitkeringen. Het totale tekort is 675 miljoen Euro
  • Tekorten en teruglopende middelen voor re-integratie leiden tot een steeds sterkere focus op werk
  • Huishoudensinkomenstoets zou tot 6% minder uitkeringen leiden.

In 2011 is het bijstandbestand met 3% gegroeid. Deze groei heeft de financiën van gemeenten  verder onder druk gezet. Gevolg een tekort van 17% op budget waarmee Wwb/Wij-uitkeringen betaald worden. Sinds gemeenten in 2008 afspraken hebben gemaakt met het Rijk over de ontwikkeling van het budget, hebben gemeenten ruim een miljard Euro moeten bijleggen.

Slechts 15 gemeenten zijn in 2011 uitgekomen met hun budget voor uitkering. De overige 96% van de gemeenten laten tekorten zien die uiteenlopen van -4% tot -165%.

Lees hele bericht op de website van CAB

Download de Divosa Monitor 2012 deel 1 (PDF)

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief