Informatie zorgfraudeur mag gedeeld worden met zorgverzekeraars

Sinds 1 juli 2017 mogen de Inspectie Sociale Zaken en de Fiscale opsporingsdienst gegevens over lopende strafrechtelijke onderzoeken van fraudeurs bekendmaken aan zorgverzekeraars, gemeenten en toezichthouders, zo blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad. Zorgverleners die willen frauderen met zorg die zij alleen op papier verlenen krijgen het zo stukken moeilijker.

Zorgfraudeurs lichten hulpbehoevenden die bijvoorbeeld thuiszorg nodig hebben op door ze op papier zorg te leveren. In de praktijk krijgen ze echter niet of nauwelijks zorg. Zo harken ze een jaarlijks tientallen miljoenen euro’s bij elkaar. Diverse privacyregels zorgden er tot nu toe voor dat het Openbaar Ministerie geen informatie mocht delen met zorgverzekeraars. Maar sinds 1 juni kan een zorgverzekeraar dankzij deze gegevens bijvoorbeeld betalingen van declaraties annuleren.

“De mogelijkheid om actief informatie uit te wisselen, is een doorbraak in de aanpak van zorgfraude. Zorgfraude is zo schokkend, omdat het gaat om kwetsbare mensen die door frauduleus gedrag geen of te weinig zorg krijgen. Bovendien gaat het om gemeenschapsgeld dat niet aan zorg wordt besteed”, aldus Marjolein Verwiel, officier van justitie bij het Functioneel Parket.

Ook voor gemeenten is het een uitkomst dat er informatie openbaar gemaakt wordt over onbetrouwbare zorgaanbieders. Toen gemeenten er in 2015 meer zorgtaken bij kregen, moesten zij contracten afsluiten met onbekende zorgaanbieders. Het was voor hen nog maar de vraag of zij betrouwbaar waren, en door de privacyregels was dat ook niet goed te toetsen. Een zorgaanbieder die in de ene gemeente bekendstaat als fraudeur, is dat in een andere gemeente niet. Zodoende kon hij elders weer aan de slag. De nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat het geld voor zorg daadwerkelijk terechtkomt bij de hulpbehoevende.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief