Ingreep Ede in sociale wetgeving

UWV kijkt voortaan bij de vaststelling van een – loongerelateerde – uitkering als de WW of de WIA, naar het laatstverdiende loon, waardoor geen informatie meer verzameld hoeft te worden bij vroegere werkgevers. De ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om wet- en regelgeving eenvoudiger voor het UWV en de SVB te maken.

 

 

 

Besparing kosten

Door vereenvoudiging van wet- en regelgeving bespaart het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in de periode 2012-2015 ruim €58 miljoen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in diezelfde periode €8 miljoen.

Overheid kleiner en efficiënter

Het voorstel draagt niet alleen bij aan het kabinetsvoornemen om structureel €18 miljard te bezuinigen in 2015, maar past ook in de bredere doelstelling van het kabinet om de overheid kleiner en efficiënter te maken.

Laatstverdiende loon

Voortaan wordt gekeken naar het laatstverdiende loon waardoor geen informatie meer verzameld hoeft te worden bij vroegere werkgevers voor de vaststelling van de hoogte van een loongerelateerde uitkering, zoals de WW of de WIA. Daarnaast worden de te hanteren definities aangepast aan de beschikbare informatie in de automatiseringssystemen.

Wetsvoorstellen

De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de wetsvoorstellen en de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Elsevierfiscaal

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief