Inspectie SZW: handhaven sollicitatieplicht kan beter, ook bij flexibel werk

Veel inspanningen op de Werkpleinen zijn gericht op langdurige arbeid. UWV en vooral gemeenten zouden in de huidige arbeidsmarkt die steeds meer flexibiliseert, meer kunnen inspelen op de vraag naar flexibele arbeid, zoals tijdelijk werk en werk via uitzendbureaus. Als mensen met een uitkering niet genoeg doen om passend werk te zoeken, dan kunnen UWV en gemeenten hen sancties opleggen. Het blijkt dat de organisaties terughoudend zijn met financiële sancties, met name wanneer het om tijdelijk werk gaat.

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat vooral gemeenten onvoldoende dwang en drang uitoefenen om ervoor te zorgen dat mensen actief op zoek gaan naar werk. Voor mensen in de WWB en in de WW geldt in het algemeen een sollicitatieplicht. Toch zegt de helft van de mensen met een WWB-uitkering géén verplichting tot solliciteren te ervaren. Voor mensen met een WW-uitkering geldt dat in één op de vijf gevallen. Hoe langer de uitkering duurt, des te lager is de ervaren sollicitatieplicht.

UWV en gemeenten proberen onder andere om via uitzendwerk en andere vormen van flexibel werk mensen uit de uitkering te krijgen. Werk is werk, ook als dat tijdelijk is. Vooral direct inzetbare cliënten zijn voor uitzendbureaus interessant, zoals mensen in de WW die nog maar kort werkloos zijn. UWV en gemeenten benutten voor deze groepen de mogelijkheden van flexibel werk voldoende, bijvoorbeeld door speeddates en inschrijven bij uitzendbureaus.

Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt de mogelijkheid van uitzendwerk nog onvoldoende nagestreeefd. UWV en vooral gemeenten zijn nu nog onvoldoende in staat om hun activiteiten zodanig te organiseren dat ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden gestimuleerd om flexibel werk aan te nemen. Zowel gemeenten als cliënten die met flexibel werk niet voldoende kunnen verdienen, krijgen te maken met allerlei administratieve belemmeringen.

De Inspectie SZW signaleert ook dat UWV en gemeenten op de Werkpleinen steeds meer aandacht hebben voor de vraag van werkgevers. Het succesvol samenbrengen van vraag en aanbod hangt in de praktijk vooral af van de persoonlijke inzet van de individuele medewerkers op de Werkpleinen. De ondersteunende computersystemen die een elektronische match tussen werkzoekende en vacature mogelijk moeten maken, schieten daarbij nog wel tekort.

De Inspectie SZW deed in 2011 onderzoek naar de manier waarop UWV en gemeenten op de Werkpleinen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bijelkaarbrengen. In het rapport ‘Iedereen aan de slag’ doet ze daar verslag van.

Bron: rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief