Instroom in WGA-flex bleef hoog in 2013

De WIA-cijfers over 2013 bieden inzicht in de effectiviteit van financiële prikkels voor werkgevers. Uit het verslag blijkt dat de totale WIA/WAO-populatie wederom licht is geslonken. De doorstroom van de Ziektewet naar de WIA is echter gelijk gebleven. En juist dat is sinds 2014 een dure grap voor werkgevers.

Het goede nieuws in het jaarverslag is dat de totale WIA/WAO-populatie iets is gedaald. Hoewel de WIA-instroom hoog blijft, neemt de WAO-uitstroom namelijk fors toe. Stond de teller in 2011 nog op 582.000 WAO- en WIA-uitkeringen, in 2012 daalde dit al naar 568.000. In 2013 werd de daling voortgezet tot 560.000 uitkeringen.

Aantal WIA-uitkeringen blijft toenemen

De aantallen uitkeringen ontwikkelden zich tussen eind 2012 en eind 2013 als volgt:

  • Het aantal WGA-uitkeringen steeg van 119.000 naar 135.000
  • Het aantal IVA-uitkeringen steeg van 43.000 naar 51.000
  • De WAO-uitkeringen daalden juist van 406.000 naar 373.000

Omdat de WIA nog in de opbouwfase verkeert, verwacht het ministerie dat het aantal WIA-uitkeringen – zowel in het kader van de WGA als van de IVA – de komende jaren verder zal toenemen. Dit wordt gecompenseerd door de voortdurende daling van WAO-uitkeringen.

Doorstroom van ZW naar WIA nog altijd hoog

Een punt van zorg is de onveranderd hoge doorstroom van Ziektewet (ZW) naar WIA. Het deel van de WIA-instroom dat uit de Ziektewet kwam, was net als in 2012 maar liefst 52 procent. Sinds 1 januari 2014 is deze doorstroom voor werkgevers een extra kostenpost. De BeZaVa regelt namelijk dat werkgevers maximaal twee jaar lang een hogere premie gaan betalen, als een werknemer bij afloop van zijn dienstverband instroomt in de ZW. Stroomt de ex-werknemer aansluitend in de WGA in, dan krijgt de werkgever nog maximaal tien jaar lang met een hogere premie te maken. De WIA-adviseur doet er goed aan om werkgevers hierop te wijzen. Zij moeten nú werk maken van verzuimpreventie en re-integratie van werknemers met een tijdelijk contract.

Bron: IVA Opleiding en Training

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief