Integrale handhavingsactie gericht op Haarlemse ondernemer

Dinsdag 16 april 2013 heeft een integrale handhavingsactie in Haarlem-Noord plaatsgevonden gericht op de eigenaar van diverse ondernemingen. In deze zaak zijn twee aanhoudingen verricht door het UWV op verdenking van uitkeringsfraude. Dit betreft twee vrouwen van 31 en 40 jaar uit Haarlem. Een van hen is de eigenaar. Tijdens de actie is een inspectie uitgevoerd van het AMU-team (Aanpak malafide uitzendbureaus) van de inspectie SZW en de Belastingdienst bij onder andere een uitzendbureau en een kinderdagverblijf in Haarlem. Ook de gemeente Haarlem en de GGD hebben een inspectie uitgevoerd bij het kinderdagverblijf. Bij de inspectie van het uitzendbureau zijn computers en administratie in beslag genomen. Ook is een derde persoon aangehouden wegens niet-meewerken aan het onderzoek.

Burgemeester Schneiders van Haarlem is zeer tevreden met het verloop van deze integrale handhavingsactie: “Met deze actie maken we duidelijk dat de overheid haar krachten en mogelijkheden bundelt om de dreiging vanuit malafide ondernemers, georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te onderzoeken en aan te pakken. Ik tolereer het niet dat dit soort praktijken kunnen blijven bestaan in Haarlem en zal er als burgemeester samen met onze andere partners alles aan doen om de veiligheid in de stad te verhogen. ”

Daarnaast zijn er controles uitgevoerd gericht op personen die via het uitzendbureau werken bij een tuinbouwbedrijf in Noord-Holland . Bovendien is een vestiging van het uitzendbureau elders in het land geïnspecteerd.

De inspecties richten zich op de naleving van arbeidsmarktwetgeving (Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimum loon en minimumvakantiebijslag), sociale wetgeving, fiscale wetgeving inclusief Toeslagenwet, bouwregelgeving en de regels op gebied van kinderopvang.

Samenwerking RIEC

In dit project werken de gemeente Haarlem, de politie en het Openbaar Ministerie nauw samen met de Belastingdienst, de Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid en het UWV. Dit gebeurt op basis van een convenant dat is ondertekend door bijna alle betrokken partners van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Het RIEC is een samenwerking tussen strafrechtelijke en bestuurlijke partijen. In het kader van genoemde samenwerking faciliteert en stimuleert het RIEC de aanpak door de verschillende partners.

Bron: Persbericht Gemeente Haarlem

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief