Intensief contact met uitkeringsgerechtigden zorgt voor daling bestand

Persoonlijk contact versnelt uitstroom bij sociale diensten en vermindert fraude. Hoogleraar Menno Fenger, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoekt deze stelling samen met SV Land  bij de ISD Brabantse Wal. Vanaf november 2014 werken de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen volgens de FIP-methode van Fenger.

Het concept grijpt terug naar het verleden en is even simpel als doeltreffend. Iedere drie maanden wordt er een intensief persoonlijk gesprek met de uitkeringsgerechtigde gehouden met als doel om re-integratie te bevorderen, fraude te voorkomen en om de persoonlijke omstandigheden te bespreken. Lees meer over de werkwijze in het artikel van Binnenlands Bestuur.

SV Land verzorgt kosteloos de training en begeleiding van de klantmanagers aan voor het goed uitvoeren van deze pilot.

De eerste resultaten wijzen op succes. Dit bleek tijdens een persconferentie georganiseerd door de Intergemeentelijke Sociale Dienst op 18 maart jl. waarbij alle betrokkenen aanwezig waren. Bekijk de beelden hieronder:

Naast de pilot bij ISD Brabantse Wal zijn we op zoek naar meer gemeenten die willen meewerken aan dit onderzoek. Geïnteresseerde gemeentes kunnen contact opnemen met Tjerk Moraal.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief