Internetconsultatie wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Op internet is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers en wijzigingen in verband met ziekte in de referteperiode gepubliceerd.

Met deze wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt alsnog geregeld dat het dagloon van twee groepen WW-gerechtigden vanaf 1 maart 2018 opnieuw moet worden berekend. Verder wordt vanaf dezelfde datum de berekening van het dagloon van een groep gewijzigd ten behoeve van de situatie dat ziekte tijdens de referteperiode tot een dagloonverlagend effect heeft geleid. U kunt op internetconsultatie.nl uw reactie op het ontwerpbesluit geven. De einddatum van de consultatie is 14 februari 2017.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief