Interview SV Land over uitspraak CRvB

De Centrale Raad van Beroep (CRbV) heeft op 16 september jl. een uitspraak gedaan over het uitbesteden van gemeentelijke kerntaken aan private partijen.

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft SV Land als betrokken partij een legal opinion gevraagd aan onze advocaat. De uitkomsten hiervan hebben we besproken met Naleving.net en het resultaat leest u in onderstaand interview.

De uitspraak in het kort
De uitspraak betreft het hoger beroep van een uitkeringsgerechtigde van de gemeente Amstelveen van wie de uitkering werd beëindigd omdat zij zou samenwonen. SV Land voerde het onderliggende onderzoek uit op basis van een overkoepelende ‘no cure, no pay’- overeenkomst met de gemeente. De vrouw stelde dat Amstelveen de ‘fraudepreventie’ op deze voorwaarden niet had mogen uitbesteden aan een commerciële partij. Op basis van de wet oordeelde de CRvB breder. Gemeenten moeten hun kerntaken – waaronder het vaststellen en beoordelen van de rechtmatigheid binnen de Wwb – binnen het publieke domein uitvoeren. Ze mogen deze werkzaamheden op geen enkele wijze uitbesteden aan private partijen.

Lees het volledige interview
Het volledige gesprek tussen Naleving.net en SV Land leest u in dit PDF-document.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ons kantoor te Zoetermeer, telefoonnummer 079 363 4400.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief