Invoering Wet vereenvoudiging regelingen UWV

Op 1 januari 2013 is de Wet vereenvoudiging regelingen UWV ingevoerd. Hierdoor gaat UWV efficiënter werken en kosten besparen. Het UWV kan door deze wet beter gebruikmaken van de gegevens die zij al van u hebben.

Opzegtermijn bij ontslag via de kantonrechter

De Wet vereenvoudiging regelingen UWV bestaat uit een aantal onderdelen. Een ervan gaat over de duur van de opzegtermijn bij ontslag via de kantonrechter. Vanaf 1 januari 2013 worden de volgende situaties gelijkgetrokken:

  • De opzegtermijn als uw werknemer wordt ontslagen via de kantonrechter.
  • De opzegtermijn als het dienstverband van uw werknemer eindigt met wederzijds goedvinden.

Dit betekent dat als u uw werknemer via de kantonrechter ontslaat, er niet langer 1 maand wordt afgetrokken van de opzegtermijn die voor hem geldt. De WW-uitkering van uw werknemer gaat daarom later in. Houdt u er dan rekening mee dat de ontslagvergoeding voor uw werknemer voldoende is tot het einde van de opzegtermijn die voor de werknemer geldt. Pas na deze opzegtermijn begint namelijk de betaling door UWV.

Heeft u het verzoek tot ontbinding van het dienstverband voor 1 januari 2013 ingediend bij de kantonrechter? Dan geldt de oude regeling.

Vaststellen recht op WW

Bij het vaststellen van het recht op WW gaat het UWV nog meer gebruikmaken van de gegevens (gewerkte uren) die u aanlevert in de loonaangifteketen. Hierdoor hoeven zij u steeds minder te benaderen voor aanvullende informatie over de dienstverbanden van uw (ex-)werknemers.

Bron: www.uwv.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief