Inzet camera’s bij bestrijding bijstandsfraude

De Gemeente Nijmegen heeft besloten om over te gaan tot de aanschaf van camera’s voor het handhaven van de Wet werk en bijstand. Het college van B&W blijft inzetten op deze fraudebestrijding en wil een ambitie realiseren van 4 miljoen euro op het besparen van uitkeringen en op fraudevordering.

Het wegvallen van tijdelijke middelen voor handhaving betekent dat de komende jaren verschillende maatregelen nodig zijn om, ondanks de afbouw van deze extra middelen de ambitie te realiseren. De inzet van observatiecamera’s is sneller en goedkoper en de ervaringen elders in het land zijn goed. De preventieve maatregelen bij de poort van de uitkeringsaanvraag blijven onverminderd belangrijk.

Door de inzet van observatiecamera’s bij de handhaving van de Wet werk en bijstand wordt de effiency vergroot. Inhoudelijk verandert er niets aan het beleid. Ook nu worden door rechercheurs observaties gehouden. De inzet van camera’s is sneller, beter en veiliger dan het posten van sociale rechercheurs. Daarnaast is het mogelijk om huisbezoeken en buurtonderzoeken te voorkomen doordat er beelden zijn waaruit duidelijk blijkt dat een fraudemelding of tip onterecht is. Vele grotere gemeenten werken al met camera’s en de ervaringen daar zijn positief.

De inzet van observatiecamera’s wordt zorgvuldig uitgevoerd volgens het protocol “inzet Mobiele observatie-unit gemeente Nijmegen”. Dit protocol wordt gemeld bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Het voorstel om over te gaan tot observatiecamera’s is vooraf besproken met de Klantgroepoverleg.

Mobiele observatiecamera’s vragen een eenmalige investering van 30.000 euro.

 

Bron: Website Gemeente Nijmegen

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief