Is het instroomcijfer WGA van invloed op mijn WGA-premie?

Werkgeverspremie 2020
Binnenkort verstuurt UWV brieven aan werkgevers met daarin de cijfers van de WGA-instroom in 2018. Met deze WGA-instroomcijfers worden niet alleen het landelijke instroomcijfer en het instroomcijfer van de sector waarin uw onderneming is ingedeeld gepubliceerd, maar ook het individuele instroomcijfer van uw onderneming. In diverse publicaties wordt geadviseerd dit cijfer goed te controleren omdat het direct invloed kan hebben op de werkgeverpremies die u in 2020 moet betalen. Is dit wel een juist advies?

Instroomcijfers
UWV publiceert per werkgever het instroomcijfer van werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden. Werkgevers kunnen de WGA-instroom in hun bedrijf vergelijken met de WGA-instroomcijfers per sector en met het landelijk gemiddelde. Het gaat om de cijfers van werkgevers met minimaal 250 werknemers. Bij dit instroomcijfer gaat het om werknemers die in 2016 ziek werden en in 2018 voor het eerst recht kregen op een WGA-uitkering (peildatum januari 2019).

Controle en correctie vinden werkgevers soms van belang omdat zij publicatie van het WGA-instroomcijfer nog beschouwen als een “schandpaal”’.

Berekening
Het instroomcijfer vermeldt feitelijk een percentage, dat als volgt wordt berekend:

A / B waarbij A staat voor het aantal werknemers dat in dienstbetrekking stond tot die werkgever, dat recht heeft gekregen op een WGA-uitkering in het jaar 2018 en B staat voor het gemiddelde aantal werknemers dat in dienstbetrekking stond tot die werkgever gedurende het jaar 2016.

Kortom:

  • Werknemers aan wie eerder een WGA-uitkering is toegekend worden dan ook niet meegerekend.
  • Het instroomcijfer zegt niets over het uitkeringspercentage.
  • Het instroomcijfer zegt niets over de duur van de uitkering in dat jaar.
  • Het instroomcijfer zegt niets over de hoogte van het uitkeringsbedrag.

De berekening van het percentage WGA-premie Whk vindt echter plaats met een veel ingewikkelder formule. Simpel uitgedrukt, is deze berekening gebaseerd op het totaalbedrag van de uitbetaalde WGA-uitkeringen van twee jaar terug, voor 2020 dus uitkeringen in het jaar 2018. Dit bedrag aan uitbetaalde WGA-uitkeringen wordt vergeleken met een gemiddelde loonsom van uw onderneming . Voorts met een landelijk gemiddelde, waardoor u korting of opslag over deze premie krijgt.

Juist of onjuist?
Dat uw instroomcijfer WGA van invloed is op uw WGA-premie is dan ook onjuist.

Auteur: Otwin Nonnekes, Adviseur Sociale Zekerheid bij SV Land | LinkedIn

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief