ISD CGM en SV Land gebruiken waterverbruik bij Handhaving Wwb

Bij een zogeheten themacontrole ‘Waterproof’ onder bijstandsgerechtigden in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk, Grave en Mill (ISD CGM) l is een aantal WWB uitkeringsgerechtigden  door de mand gevallen. In de betreffende huishoudens werd meer water verbruikt dan op basis van de opgegeven woonsituatie mocht worden verwacht. De ISD CGM voert in samenwerking met SV Land themacontroles uit.

In totaal zijn na controle met Brabant Water van 492 mensen met een bijstandsuitkering, de huishoudens van één Graafse en vijf Cuijkse bijstandsgerechtigden nader onder de loep genomen. Nader onderzoek heeftin een aantal gevallen geleid tot beëindiging of verlaging van de WWB uitkering. Bij één klant was weliswaar sprake van een zeer laag waterverbruik, maar niet van fraude. De betrokkene was ernstig aan het vervuilen en is inmiddels onder hoede gebracht van Bemoeizorg Brabant Noordoost en de GGD.

De ISD CGM  heeft de themacontrole tussen december 2012 en juni 2013 voor de drie deelnemende gemeenten gehouden. In Cuijk en Grave was al eerder het waterverbruik als instrument ingezet om de rechtmatigheid van de bijstandsuitkering te controleren, laat Matthijs Masolijn van de ISD CGM desgevraagd weten. Directe aanleiding om het nu − voor het eerst in ISD CGM-verband – op te pakken, is ‘de ontwikkeling van het klantenbestand’, aldus Masolijn. ‘Dat is groeiende. Tot december groeide het aantal bijstandsgerechtigden gestaag, maar in het eerste kwartaal van dit jaar zien we echt een stijging.’

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief