Jaarpublicatie ‘Benchmark Wwb 2011’ van SGBO/BMC

De Nederlandse gemeenten staan voor grote uitdagingen als het gaat om toekomstige taken in de sociale zekerheid. Hoewel de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) door de landelijke politiek even in de koelkast is gezet, mogen gemeenten ervan uitgaan dat vroeg of laat een variant van de wet werkelijkheid zal worden. Dit betekent extra taken, een grotere doelgroep met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt, in combinatie met een versobering van de beschikbare middelen voor de uitvoering ervan. Gemeenten zullen meer dan ooit efficiënt en effectief hun uitkerings- en re-integratiebeleid in moeten richten.

Om gemeenten hier handvatten voor te bieden, heeft SGBO/BMC in samenwerking met Stimulansz en Divosa gegevens uit 2011 geanalyseerd van de 48 deelnemers aan de Benchmark Wwb (Wet werk en bijstand). De gegevens tonen dat gemeenten over het algemeen in 2011 voor het tweede jaar op rij fors meer hebben besteed aan bijstandsuitkeringen dan ze aan middelen hiervoor beschikbaar hadden. Ook het budget dat beschikbaar is voor de re-integratie van de burgers met een uitkering was in 2011 steeds meer uitgeput. Het aantal uitkeringen blijft echter toenemen, terwijl de beschikbare banen blijven afnemen. Dit resulteert in een steeds minder groter uitstroom naar werk vanuit de uitkering. Het lijkt er wel op dat gemeenten de vruchten plukken van een geïntensiveerd handhavingsbeleid: het gemiddelde fraudebedrag is flink geslonken, wat suggereert dat gemeenten fraude vroegtijdig signaleren.

De Benchmark Wwb maakt verder duidelijk dat gemeenten nog flink moeten investeren in het verlagen van de uitkeringslasten en het verhogen van de arbeidsdeel­name. Als gemeenten daarin niet slagen, zullen de financiële tekorten verder oplopen als de WWNV (Wet Werken Naar Vermogen) of een vergelijkbare wet werkelijkheid wordt. In de publicatie ‘Leren naar Vermogen: De lessen van de Benchmark Wwb 2011 voor de uitvoering van de WWNV’ zet SGBO/BMC een aantal adviezen op een rij die gemeenten helpen bij deze uitdaging.

Zie hier de Jaarpublicatie Benchmark Wwb 2011

Bron: www.sgbo.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief