Job Cohen roept gemeenten op: ‘Investeer in werk, óók voor de zwakkere groep’

Job Cohen, voorzitter van Cedris, roept gemeenten op te investeren in beschutte werkplekken en detacheringen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee kunnen ook zwakkere mensen aan de slag worden geholpen. Job Cohen: ‘Meer dan de helft van de Sociale Werkbedrijven geeft aan dat hun gemeenten kiezen voor detachering. Dat is mooi: zo maken meer mensen kans op een baan bij gewone werkgevers. Tegelijkertijd zien we ook gemeenten die nog aarzelen over de inzet van beschut werk of detachering. Tegen die gemeenten zeg ik: kies voor werk en niet voor een uitkering. Dat zei Job Cohen bij de Cedris-lezing 2015.

Een fors aantal gemeenten weet nog niet of ze detachering of beschut werk willen inzetten. Uit voorlopige cijfers van Cedris blijkt dat bij 47 procent van sociale werkbedrijven gemeenten nog niet hebben besloten of er beschut werk komt; bij 35 procent van de sociale werkbedrijven is nog niet besloten of gemeenten gaan detacheren. De andere kant van de medaille: er zijn maar weinig gemeenten die beschut werk of detacheren definitief afwijzen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt in een reactie: “Ik ga er vanuit dat gemeenten het instrument beschut werk weloverwogen en gericht in zullen zetten. Ik kan me niet voorstellen dat er – zeker in grote gemeenten – geen mensen zijn voor wie juist beschut werk de beste oplossing is. Het op voorhand uitsluiten van deze voorziening is daarom niet logisch”. Klijnsma gaf verder in haar reactie aan de inzet van beschut werk door gemeenten nauwlettend te volgen. “En omdat raadsleden verantwoordelijk zijn voor álle burgers in hun gemeente weet ik zeker dat zij dat ook zullen doen. Zodat álle mensen met een arbeidsbeperking de kans krijgen om mee te kunnen doen”.
‘We zitten op de wip’, constateert Job Cohen, ‘mijn hoop is dat gemeenten blijven investeren die zwakkere groep. Zonder detacheringen of beschut werk komen deze mensen niet aan de bak. Er zijn die gemeenten twijfelen: ze zien zich geconfronteerd met onzekerheid en bezuinigingen. Dat begrijp ik, maar ik zeg tegelijkertijd: risico’s loop je toch. Deze mensen wonen in jouw gemeente en zonder hulp maken ze geen kans op een baan. Ze zijn sowieso afhankelijk van de overheid. Investeer dan in werk en niet in een uitkering.’

Bron: Cedris

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief