Jongerenproject Weener XL wint ESF-award

Jongeren die maar moeilijk een opleiding af kunnen ronden, blijken van grote meerwaarde voor werkgevers. Als ze elkaar goed leren kennen, groeit het vertrouwen al snel. Dat laat het Bossche project Weener XL Werk en Inkomen zien. Dit project, waarbij kwetsbare jongeren ervaring op kunnen doen bij werkgevers, won op 27 november de ESF-Award.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma is lovend over het project. “Met ESF-middelen kan voor heel veel mensen in Nederland het verschil worden gemaakt, dat zie je ook hier weer”, zegt de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het project is gekozen uit 22 inzendingen, volgens Klijnsma stuk voor stuk de moeite waard: “Ga door met het inzetten van het ESF-geld op de manier waarop u bezig bent. Omdat mensen op die manier terug kunnen naar de arbeidsmarkt. Het is voor mensen ongelooflijk belangrijk dat ze gewoon weer aan het werk komen.”

Met het Europees Sociaal Fonds zet Nederland in op re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, behoud en verbetering van de inzetbaarheid van werkenden en ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden. De subsidies die dankzij het ESF worden verleend aan projecten helpen mensen aan een (betere) baan, geven kansarmen een plaats in de maatschappij en zorgen voor gelijke kansen voor iedereen.

“De combinatie tussen een praktijkgerichte opleiding, directe betrokkenheid van werkgevers en vooral de creatieve manier van solliciteren is heel sterk”, zegt juryvoorzitter Dick Beekhuizen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Op de manier komen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt bij werkgevers over het voetlicht. De samenwerking leidt tot kansen voor kwetsbare jongeren.” Daarom kwam Weener XL als winnaar van de ESF-Award uit de bus. Het jongerenproject was een van de zes genomineerden die uit een Facebookwedstrijd naar boven kwamen drijven uit maar liefst 22 inzendingen. Volgens de jury waren het stuk voor stuk inspirerende voorbeelden van hoge kwaliteit. In totaal zijn er meer dan 4.000 stemmen op de inzendingen uitgebracht.

Actieve Inclusie en duurzame inzetbaarheid
De ESF programmaperiode 2014-2020 richt zich op twee hoofdthema’s, waarvoor de Europese Unie 507 miljoen euro beschikbaar stelt. Onder het thema Actieve Inclusie kunnen het UWV, 35 centrumgemeenten en het ministerie van Veiligheid en Justitie subsidie aanvragen met betrekking tot de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gaat om kwetsbare werkzoekenden zoals jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbelemmering en gedetineerden. De eerste aanvraagronde voor het thema Actieve Inclusie is succesvol verlopen. Hiervoor was 114 miljoen euro beschikbaar en zijn 70 vragen ingediend. Alle aanvragen zijn eind 2014, begin 2015 verleend. Momenteel worden deze 70 projecten uitgevoerd. In 2016 zal er opnieuw een tijdvak worden geopend.

Op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid heeft de eerste aanvraagronde in 2014 plaatsgevonden. Hierbij zijn ruim 2.000 aanvragen gehonoreerd met een corresponderend subsidiebedrag van 19,7 miljoen euro. Medio november 2015 heeft een succesvolle tweede aanvraagronde plaatsgevonden. Dit jaar zijn er meer dan 3.000 verzoeken binnengekomen, samen goed voor ruim 30 miljoen euro. Het Agentschap SZW is nu volop bezig met de verwerking van deze subsidieaanvragen. Vanaf 2016 kunnen bedrijven en O&O fondsen aanvragen indienen om actief en gezond ouder worden van werkenden te stimuleren.

Bron: Ministerie SZW

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief