Kabinet draait bij: arbeidsbeperkte houdt recht op het minimumloon

Arbeidsgehandicapten reageren blij: het is gelukt! Het plan van het kabinet om hen te belonen onder het minimumloon is van tafel. Staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken sprak de afgelopen maanden met maatschappelijke organisaties en hoorde alom kritiek. Zij kiest eieren voor haar geld, zo bevestigen bronnen rond het Binnenhof.

Behalve bij organisaties van arbeidsgehandicapten, vakbonden, kerken en andere groeperingen was er ook onvrede binnen de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De laatste twee partijen verzochten Van Ark voor de zomer om haar plan nog eens tegen het licht te houden. Terwijl zij daarover nadacht, en sprak met maatschappelijke organisaties, kwam zij tot de conclusie dat een kleine aanpassing geen zin heeft, stellen bronnen. Dat zou haar voorstel onuitvoerbaar maken.

Van Ark bekijkt nu of de bestaande regels voor beloning van arbeidsgehandicapten beter kunnen, zodat meer mensen aan de slag komen. Nu krijgt een werkgever die een arbeidsgehandicapte in dienst neemt subsidie van de gemeente, omdat deze werknemer minder productie kan leveren dan gewoon personeel. Zo kan hij de arbeidsgehandicapte minimaal het minimumloon betalen.

Het kabinet wilde werkgevers toestemming geven om arbeidsgehandicapten minder dan het minimumloon te betalen. De werknemers zouden dan zelf een aanvullende uitkering moeten aanvragen bij de gemeente.

Makkelijker maken
De bedoeling van het kabinet was vooral om het voor werkgevers makkelijker te maken om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Dit zou meer mensen aan het werk helpen. Het zou ook een bezuiniging opleveren van 500 miljoen euro en dit geld wilde Van Ark besteden aan een betere begeleiding van arbeidsgehandicapten.

Maar de storm van protest was hevig. Ten eerste vanwege het principiële punt dat het minimumloon er niet voor niets is; het is een wettelijke ondergrens voor de beloning van arbeid. Arbeidsgehandicapten klaagden bovendien dat het voor hen te lastig zou zijn om zelf een aanvullend inkomen te regelen. Zij zouden onder de nieuwe regeling geen pensioen en WW-rechten meer opbouwen. Bovendien kregen arbeidsgehandicapten met een werkende partner geen uitkering meer, omdat voor hen ‘de kostendelersnorm’ zou gelden, net als voor iedereen in de bijstand.

Het College voor de Rechten van de Mens signaleerde dat het onrechtvaardig is om het minimumloon wel te betalen aan gewone werknemers en niet aan arbeidsgehandicapten. Onder het motto ‘Wij staan op!’ organiseerden arbeidsgehandicapten een protestpetitie. Zij reageerden gisteravond verheugd: “Het is gelukt! Met steun van vele organisaties en ondertekenaars.”

Niet uit de problemen
Arbeidsgehandicapte Noortje van Lith schoof aan bij diverse praatprogramma’s om haar beklag te doen en werd het gezicht van de ontevreden groep. Premier Rutte antwoordde haar via Twitter. ‘Dit kabinet staat voor gelijke kansen voor iedereen’. Staatssecretaris Van Ark nodigde Van Lith uit voor een gesprek.

Ook nu het kabinet de regels voor beloning van arbeidsgehandicapten in grote lijnen laat zoals ze zijn, is de coalitie niet uit de problemen. Sinds de sociale werkplaatsen geen nieuwe mensen meer mogen aannemen, zitten veel arbeidsgehandicapten thuis. Zij zouden aan de slag moeten bij gewone bedrijven en dat lukt moeizaam. De kans op werk is de afgelopen drie jaar gedaald, constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau deze week.

Bron: Trouw

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief