Kabinet pakt spookburgers aan

Gemeenten kunnen in het vervolg bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) de adresgegevens van individuele burgers opvragen zodat zij hun eigen administratie kunnen aanvullen of corrigeren. Daarmee krijgen lokale overheden een extra instrument om zogeheten ‘spookburgers’ en illegale onderverhuur aan te pakken.

Spookburgers zijn mensen die niet blijken te wonen op het adres dat ze hebben opgegeven aan de gemeente. Zij zijn daardoor vaak onvindbaar voor gemeentelijke instanties. Soms zijn burgers bewust onvindbaar omdat zij de gemeente nog geld verschuldigd zijn voor bijvoorbeeld de lokale belastingen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wijziging van het Besluit SUWI waardoor gegevensuitwisseling met het UWV mogelijk wordt. De wijziging treedt in werking op 1 juli 2012.

In overleg met lokale overheden is afgesproken dat zij op twee manieren adresgegevens kunnen opvragen bij het UWV. Gemeenten kunnen per 1 juli 2012 de adresgegevens van individuele burgers opvragen. Vanaf 1 januari 2013 wordt het voor gemeenten ook mogelijk om de bij het UWV aanwezige adressen van al hun inwoners op te vragen zodat zij hun totale administratie kunnen controleren.

Persbericht: Ministerie SZW

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief