Kabinet tot spoed gemaand rond Wmo

Het budget dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet voor 15 maart bekend zijn. Ook moet dan zwart-op-wit staan wat de transitie- en uitvoeringskosten voor alle afzonderlijke gemeenten zijn. Dit heeft de Kamer via moties aan het kabinet opgedragen.

Voor 15 maart komt er voor 403 gemeenten duidelijkheid over het budget dat zij krijgen voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Ook moet dan zwart-op-wit staan wat de transitie- en uitvoeringskosten voor alle afzonderlijke gemeenten zijn.

Overgangsrecht

Een motie hiertoe van het CDA-Kamerlid Mona Keijzer is deze week met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Gemeentekoepel VNG heeft recent in een brief aan Kamer de vele zorgen over de nieuwe Wmo onder de aandacht gebracht. Naast de krappe budgetten gaat het onder meer om de mogelijkheid grenzen te kunnen stellen aan het beroep op ondersteuning, het overgangsrecht, de overmatige juridisering, het zeer krappe tijdpad voor invoering en de samenwerking met zorgverzekeraars. Naar verwachting zullen punten verder ter sprake komen tijdens het rondetafelgesprek dat de vaste Kamercommissie VWS voor vrijdag op het programma heeft staan.

Haperende samenwerking

De zorgen van gemeenten over de − haperende − samenwerking met zorgverzekeraars, worden in ieder geval door de Kamer gedeeld. De Kamer krijgt regelmatig signalen dat nu vooral kleine gemeenten nul op rekest krijgen als ze samenwerkings- en afstemmingsafspraken willen maken. Zorgverzekeraars moeten − desnoods kwaadschiks − met gemeenten om tafel, vindt de Kamer. Een motie van D66/SGP hiertoe, waarbij het kabinet tot actie wordt opgeroepen, is deze week eveneens door de Kamer aangenomen.

Wijkteams

Bij pilots met sociale wijkteams moet expliciet aandacht worden besteed aan privacyaspecten. Gemeenten experimenteren volop met deze wijkteams, maar er bestaan volop onduidelijkheden over de juridische implicaties en regels van deze spin in het web, die voor samenhang en coördinatie in het sociale domein moeten zorgen. Een gezamenlijke motie van PvdA/D66 werd door een unanieme Kamer ondersteund. Er is nog geen knoop doorgehakt over een nieuwe doorrekening van de Wmo, nu de persoonlijke verzorging niet naar de gemeenten wordt overgeheveld. Dit zou door een onafhankelijke derde, zoals het Centraal Planbureau (CPB) moeten gebeuren. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman heeft haar motie aangehouden.

Rondetafelgesprek

De Kamer houdt vrijdag vanaf 11 uur een rondetafelgesprek over de nieuwe Wmo. Onder meer de wethouders Karsten Klein (Den Haag), Ineke Smidt (Almere) en Paul Blokhuis (Apeldoorn) zullen aan de Kamer verduidelijken wat hun zorgen zijn over de Wmo 2015 en de randvoorwaarden waaronder gemeenten de wet moeten gaan uitvoeren. Apeldoorn verwierp het overlegresultaat tussen gemeentekoepel VNG en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS, PvdA), Almere stemde in en Den Haag stemde blanco. VNG en Van Rijn kwamen eind december onder meer overeen dat er extra budget kwam voor het overgangsjaar 2015. De gemeenten verwierpen in een ledenraadpleging het akkoord.

De Kamercommissie VWS heeft naast de wethouders, ook VNG-directeur Jantine Kriens, zorgverzekeraars en werkgevers- en werknemers in de zorg uitgenodigd. Zorgaanbieders, de Federatie Opvang en de Koepel van WMO-raden worden eveneens naar hun opvatting gevraagd.

 

Bron: Binnenlandsbestuur

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief