Kamerbrief resultaten sociaal overleg

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners afspraken gemaakt die de Nederlandse arbeidsmarkt bestand moeten maken voor de uitdagingen van de toekomst. Onderdeel van die afspraken betreft de cofinanciering van sectorplannen, waarvoor € 600 miljoen beschikbaar is in 2014 en 2015. Sociale partners leggen minimaal hetzelfde bedrag bij, waardoor de investering in de arbeidsmarkt in totaal meer dan € 1,2 miljard bedraagt.

Onderzoekscombinatie SEO/ECBO heeft de opdracht gekregen om de sectorplannen te evalueren.
Het rapport van de eerste quick scan is naar de tweede kamer gestuurd. Deze eerste quick scan inventariseert de inhoud van de sectorplannen en de voorgenomen maatregelen. In de latere quick scans komt ook de voortgang die in de sectorplannen wordt geboekt aan bod.

Het rapport is hier terug te vinden.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief