Kassenproject ook in Den Haag mislukt

Het Westlandse kassenproject is in Den Haag uitgelopen op een mislukking. Slechts zeven uitkeringsgerechtigden zijn in de kassen aan de slag gegaan.

Busladingen

Honderden Haagse en Rotterdamse bijstandsgerechtigden werden in maart met busladingen vol naar het Westland gereden. Slechts een handjevol is daadwerkelijk in de kassen aan de slag gegaan. In Rotterdam zijn vijf mensen aan het werk geholpen, maar wethouder Marco Florijn weigert nog steeds van een mislukking te spreken. ‘Het is een diesel die op gang moet komen’, zo laat zijn woordvoerder weten.

Ontstemd

Het Haagse college erkent wel dat het project niet lekker loopt. ‘De resultaten van het project tot nu toe blijven achter bij de verwachtingen’, stelt het Haagse college na raadsvragen van de VVD. Deze fractie had collegevragen gesteld omdat de liberalen ‘ontstemd’ zijn over de resultaten van het project. ‘De proef zou slecht zijn uitgepakt omdat tuinders liever werken met arbeidsmigranten of scholieren. Zij zouden harder werken’, schrijft het Haagse VVD-raadslid Martin Wörsdörfer in zijn vragen aan het college. Volgens B & W zijn er overigens nog wel 310 kandidaten in portefeuille, die na de zomerperiode worden bemiddeld.

Stopzetten

De gemeente heeft bij 32 bijstandsgerechtigden de uitkeringen tijdelijk stopgezet omdat zij niet in de kassen aan de slag willen gaan en bij nog eens 19 anderen is de uitkering verlaagd. Zij hadden het werk weliswaar geaccepteerd, maar kwamen bijvoorbeeld steeds te laat. Door het project zijn 178 uitkeringen om verschillende redenen beëindigd. Een aantal mensen heeft zelf werk gevonden of is door de gemeente naar ander werk bemiddeld. Ook hebben mensen ‘met of zonder opgave van reden aangegeven geen uitkering meer te willen ontvangen´, zo schrijft het college in zijn beantwoording.

Tijdsdruk

Het Haagse college heeft een aantal verklaringen voor het ‘gebrek aan succes’. Het project is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. Daardoor is bij de selectie van kandidaten de ‘benodigde werknemerscompetentie minder strikt getoetst.’ De selectie van kandidaten liep bovendien gelijk op met de eerste grote oogstpiek in de tuinbouw. De deelnemende ondernemers konden niet wachten en hebben anderen aangenomen. ‘Het plaatsingsklimaat is daardoor niet optimaal geweest’, zo schrijft het college. Verder blijkt het vervoer voor veel werkzoekenden een probleem te zijn.

In het najaar wordt het project geèvalueerd. Aan de hand daarvan beslist Den Haag over de toekomst van het project.

Op vingers getikt

Rotterdam heeft inmiddels acht uitkeringen stopgezet omdat de betrokkenen onvoldoende medewerking bij het aannemen van werk verleenden. In totaal werden 24 uitkeringen beëindigd; zestien mensen zegden de uitkering zelf op, onder meer vanwege een andere baan of omdat ze verhuisden. Daarnaast werden 74 mensen op de vingers getikt omdat ze niet onvoldoende meewerkten, kregen 52 mensen een eenmalige korting op hun uitkering van 30 procent en kregen 17 mensen een maand lang geen bijstandsuitkering omdat ze zich niet aan de afspraken hielden. Als ze dat de volgende keer weer niet doen, worden ze opnieuw gekort.

Bron: Binnenlands Bestuur

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief