Kennisbijeenkomsten Wet Inburgering

Per 2021 is de Wet Inburgering van kracht. De nieuwe Wet is inmiddels in de afrondende fase. Daarmee weten we wat er verwacht wordt van gemeenten.

De gemeente krijgt de regie terug op inburgering, invoering brede oriëntatie en intake, een persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP), ontzorging en de mogelijkheid tot inkoop van taalroutes.

In het kader hiervan organiseert SV Land een drietal kennisbijeenkomsten om managers, beleidsadviseurs en uitvoerders binnen het sociale domein, zowel vanuit participatie, WMO als vanuit jeugd bij te praten.

Er zijn in totaal drie verschillende locaties in Nederland.

  • 30 januari in Eindhoven
  • 20 februari in Zwolle
  • 9 maart in Zoetermeer

Wilt u alle informatie aangaande dit onderwerp meekrijgen, meld u dan nu aan voor één van onze kennisbijeenkomsten via: Kennisbijeenkomsten Wet Inburgering.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief