Klantmanagers richten eigen beroepsvereniging op

Een groep klantmanagers en werkcoaches hebben de beroepsvereniging klantmanagers opgericht. De vereniging heeft tot doel het vak van klantmanager verder te professionaliseren door actief bij te dragen aan het delen van kennis tussen klantmanagers van verschillende gemeenten. Ook wil de vereniging gaan optreden als gesprekspartner voor onder meer het ministerie en de VNG. Hierbij zal de organisatie nauw gaan samenwerken met Divosa.

Vooralsnog staat lidmaatschap alleen open voor ‘professionals die zich bezig houden met de uitvoering van sociale wet- en regelgeving binnen een gemeentelijke organisatie, en die participatie en/of re-integratie van burgers als taak hebben.’ Met het oog op de drie decentralisaties en de daarmee samenhangende uitbreiding van het takenpakket van gemeenten, is het de bedoeling dat in de toekomst ook professionals in bijvoorbeeld de Wmo lid kunnen worden.

Wilt u meer weten over de beroepsvereniging, neem dan contact op via beroepsverenigingklantmanagers@gmail.com.

Bron: Divosa

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief