Klijnsma: € 4 miljoen voor projecten tegen armoede en schulden

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 4 miljoen beschikbaar voor projecten die armoede tegengaan en die voorkomen dat mensen in de schulden komen. Vanaf 1 februari aanstaande kunnen belangstellenden projecten indienen die het komende jaar gaan lopen.

De projecten moeten ook op de lange termijn armoede en schulden tegengaan en op het hele land effect hebben, bijvoorbeeld doordat ze uit te rollen zijn naar andere plaatsen. Ze worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

De afgelopen 2 jaar heeft Klijnsma overal in het land vrijwilligers en medewerkers gesproken van organisaties die mede geholpen werden met het subsidiegeld dat ze voor die jaren ter beschikking stelde. ‘Vooral de vele vrijwilligers hebben diepe indruk op me gemaakt’, zegt Klijnsma, ‘zij kunnen net het beslissende steuntje in de rug geven om mensen er bovenop te helpen of te houden.’

Zo heeft Klijnsma verschillende projecten bezocht waarbij mensen laagdrempelig worden geholpen met hun administratie. Zag ze de waarde van mensen die gezamenlijke maaltijden organiseren waardoor mensen uit hun isolement komen. En sprak ze met kinderen die dankzij de subsidies mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten.

De projecten moeten zich richten op kwetsbare groepen. Klijnsma noemt daarbij met name kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, jongeren met financiële problemen, alleenstaande oudergezinnen, huishoudens met een langdurig laag inkomen en niet-westerse huishoudens.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief