Klijnsma: Sluiting Sw-bedrijf is aan gemeenten

Staatssecretaris Jetta Klijnsma is niet bezorgd over het feit dat sommige gemeenten hun sociale werkvoorziening sluiten zonder dat duidelijk is wat er voor de werknemers in de plaats komt. In antwoord op Kamervragen van haar partijgenoot John Kerstens zegt Klijnsma dat niet zij maar de gemeenten daarover gaan.

AM Groep

Aanleiding voor de Kamervragen is het voornemen van de gemeenten  Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn om het Sw-bedrijf AM Groep te sluiten. De toekomst van zo’n 600 mensen die daar werken met een Sw-indicatie is onduidelijk. Maar Klijnsma wil niet zeggen dat ze zich zorgen maakt over het voornemen. ‘Het betreft een decentrale verantwoordelijkheid waarbij de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders besluitvormend zijn’, antwoordt ze.
Rechten en plichten
Klijnsma wijst erop dat al is de Participatiewet per 1 januari ingetreden, de mensen die daarvoor al bij de AM Groep werkten – of bij een ander Sw-bedrijf – onder de Wet sociale werkvoorziening blijven vallen. Op de vraag op welke manier die positie van de huidige Sw’ers geborgd is, antwoordt Klijnsma dat mensen die vorig jaar in dienst waren van een Sw-bedrijf hun rechten en plichten behouden. Gemeenten hebben  verantwoordelijkheid voor het participeren van mensen met een arbeidshandicap, meent ze. Hiervoor hebben gemeenten verschillende instrumenten tot hun beschikking, zoals loonkostensubsidie en beschut werk.

Kennis en ervaring
Klijnsma benadrukt dat Sw-bedrijven een rol kunnen vervullen bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. Dat geldt volgens haar zowel in de Wsw als ook bij het toeleiden naar werk bij reguliere werkgevers voor de bredere doelgroep van de Participatiewet. ‘Sw-bedrijven hebben de kennis, ervaring en het netwerk om de capaciteiten van mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt te vertalen naar geschikt werk met Pagina 3 van 3 professionele begeleiding vanuit het sw-bedrijf. Ook onder de Participatiewet kunnen sw-bedrijven dus een waardevolle rol vervullen’, aldus Klijnsma.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief