Komst rijksindiceringsorgaan lang niet zeker

Het is nog lang niet zeker dat het UWV en het CiZ samengaan in een nieuw rijksorgaan dat arbeidsgehandicapten gaat keuren. Dat zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een interview met Binnenlands Bestuur.

Keuring
Nadat het kabinet en de sociale partners op 11 april het sociaal akkoord sloten over de toekomst van de arbeidsmarkt, stuurde de Stichting van de Arbeid (werkgevers + werknemers) een 40 pagina’s tellend stuk de wereld in met daarin hun uitleg over het akkoord. ‘UWV – dat samengaat met CIZ – wordt verantwoordelijk voor de keuring van de mate van arbeidsgeschiktheid’ staat daarin te lezen. Mensen met een zeer lage loonwaarde zouden vervolgens bij de gemeente aan kunnen kloppen voor een plek in een beschutte werkomgeving.

VNG daarbij betrekken

Het idee dat het rijk keurt terwijl de gemeenten financieel verantwoordelijk worden voor de mensen met een lage loonwaarde, kon in gemeenteland niet op veel enthousiasme rekenen. Maar staatssecretaris Klijnsma ontkracht nu de boodschap uit het stuk van de Stichting van de arbeid. Ze benadrukt dat de wethouders en de gemeenten in de lead zijn als het aan haar ligt. ‘In de kabinetsbrief staat het heel genuanceerd’, aldus Klijnsma om vervolgens te citeren:’Sociale partners willen dat de keuring van werknemers door één organisatie kan plaatsvinden; dit zou een samenvoeging van UWV en CIZ betekenen. Het kabinet zal dit nader bezien en daarbij ook de VNG betrekken.’

Onderlegger

De staatssecretaris voelt zich niet gehouden aan het stuk van de Stichting van de Arbeid. ‘Dat is de onderlegger voor de sociale partners onderling’, vindt ze. ‘Waar het kabinet zich aan gebonden acht, is de brief die het kabinet zelf heeft geschreven aan de Tweede Kamer en waar de sociale partners mee hebben ingestemd.’

Het hele interview met staatssecretaris Klijnsma verschijnt in week 19 in Binnenlans Bestuur nummer 9,

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief