‘Kwaliteit van werk daalt’

Bij veel organisaties leeft de ambitie om meer te doen aan de motivatie, vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers, maar arbo-professionals bij die organisaties merken dat tegelijkertijd de investeringen in gezondheidsbeleid afnemen. Dat is de conclusie van de Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen (NAAW) naar aanleiding van een eigen onderzoek onder arbodeskundigen.

Hieruit komt naar voren dat bij 37 procent van de bedrijven de kwaliteit van het werk daalt, terwijl 60 procent juist verbetering wenst.

Dit wordt ondermijnd door een tekort aan eigen kennis, onvoldoende instrumentarium en onvoldoende samenwerking. Volgens de NAAW is het nodig dat bedrijven zich vooral op het laatste richten, waarbij de omzetting van overheidsbeleid naar eigen beleid wordt ondersteund.

Bron: Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen (NAAW)

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief