Lagere premies publieke verzekeringen WGA en ZW in 2014

Het merendeel van de publiek verzekerde werkgevers zal komend jaar een lagere premie betalen voor WGA (arbeidsongeschiktheid) en ZW (Ziektewet) dan in 2013. Bijna driekwart van de grote werkgevers die bij UWV verzekerd zijn kan voor de WGA verzekering een lagere premie tegemoet zien. De daling van de ZW-flex premie zal voor 97 procent van de werkgevers gelden. Dit is op te maken uit de premienota ’Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014’ die UWV heeft gepubliceerd.

Per 1 januari 2014 treedt het onderdeel premiedifferentiatie van de wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking. Dit betekent dat werkgevers ook een gedifferentieerde premie gaan betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. Nu doen ze dat alleen voor werknemers met een vast contract.
De gedifferentieerde premie wordt door UWV vastgesteld en bestaat voortaan uit drie componenten: een gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met een vast dienstverband, een gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met een tijdelijk dienstverband en een gedifferentieerde Ziektewet-premie voor werknemers met een tijdelijk dienstverband.
Werkgevers kunnen op uwv.nl/premiewijzer de premies die gelden in 2014 uitrekenen.

WGA-vast

Het rekenpercentage voor WGA-vast daalt van 0,54 nu naar 0,51 procent in 2014. De correctiefactor WGA-vast daalt fors van 1,78 in 2013 naar 1,44 in 2014. Oorzaak hiervan is onder meer dat steeds meer uitkeringen kunnen worden toegerekend aan werkgevers. Voor 70 procent van alle grote werkgevers in Nederland betekent deze combinatie van dalend rekenpercentage en correctiefactor een premiedaling ten opzichte van 2013. De correctiefactor geeft de mate weer waarin het individuele risico van werkgevers wordt uitvergroot in de uiteindelijke premie. UWV verwacht dat de correctiefactor WGA-vast ook de komende jaren zal afnemen.

WGA-flex

Het rekenpercentage voor WGA-flex bedraagt 0,18 procent in 2014. Daarnaast betalen werkgevers in 2014 een opslag via de sectorpremie voor WGA-flexuitkeringen die ontstaan zijn vóór 2012. De sectorpremies worden medio oktober door UWV vastgesteld.

ZW-flex

Het rekenpercentage ZW-flex bedraagt 0,34 procent in 2014. Voor 97 procent van alle werkgevers in Nederland betekent dat een premiedaling ten opzichte van 2013. Belangrijkste oorzaak hiervan zijn de verwachte effecten van nieuw beleid, zoals de beoordeling na één jaar ziekte.

Het aantal eigenrisicodragers WGA stabiliseert. Momenteel is ongeveer 70 procent van de werkgevers bij UWV verzekerd en is 30 procent eigenrisicodrager. In 2014 wordt geen verdere toename verwacht van werkgevers die kiezen voor het eigenrisicodragerschap. De gunstige premieontwikkeling bij UWV geeft daar ook geen aanleiding toe.

Meer informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Bron: UWV.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief