Lagere sectorpremie werkgevers door aantrekkende economie

De afname van het aantal WW-uitkeringen heeft positieve gevolgen voor veel werkgevers. Het is de belangrijkste oorzaak van de daling van de gemiddelde sectorpremie van 1,77 procent dit jaar naar 1,36 procent in 2017.

De aantrekkende economie zorgt ervoor dat werkgevers uit veertig sectoren volgend jaar een lagere sectorpremie betalen. Voor negentien sectoren zal de premie stijgen. Dit staat beschreven in de Nota Premievaststelling Sectorfondsen 2017. UWV heeft de premienota aan de minister van SZW aangeboden. De minister zal de definitieve premies binnenkort bekendmaken via een publicatie in de Staatscourant.

De Nota Premievaststelling Sectorfondsen 2017 beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor 2017. Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector het eerste half jaar van de WW-lasten en een deel Ziektewet- en WGA-staartlasten van eigenrisicodragers. UWV verwacht eind dit jaar 422.000 WW-uitkeringen te verstrekken. Eind 2017 zal dat aantal naar 395.000 dalen. Het grootste deel van de sectorpremie wordt gebruikt om de kosten voor de WW-uitkeringen te dekken. De daling van het aantal WW-uitkeringen pakt daarom gunstig uit voor het merendeel van de sectoren.

Schildersbedrijven zien grootste daling premie
De sectoren die met de grootste premiedaling te maken krijgen zijn de sectoren Schildersbedrijf, Steenhouwersbedrijf en Meubel & Orgelbouwindustrie. Dit zijn aan de bouw gelieerde sectoren waarin positieve economische ontwikkelingen plaatsvinden. Ook bij de bekendmaking van de premie een jaar geleden waren het de bouwsectoren die het meest profiteerden van de aantrekkende economie. Ook Uitzendbedrijven en Bewakingsondernemingen zien volgend jaar een sterke premiedaling.

Premie Grootwinkelbedrijf stijgt het sterkst
De sector Grootwinkelbedrijf kan komend jaar de sterkste premiestijging tegemoet zien. De faillissementen van een aantal grote werkgevers leiden tot meer WW-lasten in 2016 dan vorig jaar voorzien. Andere sectoren die met een premiestijging te maken krijgen zijn Vervoer posterijen, Visserij, Telecommunicatie en Uitgeverij.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief