Lasten voor werkgevers stijgen in 2016

De werkgeverslasten gaan omhoog in 2016. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven en premies per januari 2016.

In het algemeen zijn werkgevers meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar. De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de WIA-basispremie stijgen. De sectorpremies dalen over vrijwel de gehele linie. De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringwet (ZVW) daalt van 6,95 naar 6,75 procent. De pensioenpremies dalen ten opzichte van vorig jaar, maar de verschillen hierin zijn marginaal.

De genoemde dalingen zijn onvoldoende om de toegenomen lasten teniet te doen, waardoor de meeste werkgevers hogere kosten hebben dan in 2015.

Werkgevers in bouw zien lasten dalen
Werkgevers in de bouwsector zien hun werkgeverslasten dalen. Zij betalen in 2016 een lagere sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW). Deze premie daalt van 12,83 naar 6,07 procent. Voor een werknemer die meer dan het maximumpremieloon (52.763 euro) verdient, hoeft een bouwbedrijf nu 267 euro minder premie per vier weken te betalen dan vorig jaar. Voor een werknemer met een modaal loon van 2.599 euro betaalt een werkgever 186 euro per vier weken minder aan sectorpremie.

De sectorpremie in de bouw daalt, de bijdrage voor de ZVW valt lager uit en de afdracht aan het scholingsfonds vervalt. Hoewel de werkgeverslasten in de bouw over de gehele linie dalen, is de daling van de lasten het grootst bij werknemers met een brutosalaris van 3.750 euro per vier weken. Werkgevers zijn aan deze werknemers 273 euro minder kwijt ten opzichte van vorig jaar.

Bron: CMweb.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief