Loon van zieke oudere niet langer doorbetalen

Werkgevers die een oudere werkzoekende met een WW-uitkering in dienst nemen, hoeven zijn loon straks mogelijk niet door te betalen als hij ziek wordt. Als het aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, wordt de no-riskpolis voor oudere werknemers opnieuw ingevoerd.

De no-riskpolis voor oudere langdurig werklozen krijgt mogelijk een herkansing. Minister Asscher wil namelijk dat alle werkzoekenden van 56 jaar en ouder onder de no-riskpolis gaan vallen. Door de no-riskpolis draaien werkgevers niet op voor de loondoorbetaling als een werknemer ziek wordt. Bovendien telt de werknemer niet mee voor het vaststellen van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Langdurig werklozen vallen onder polis

Werknemers die vanaf hun 56e verjaardag langer dan een jaar een uitkering hebben op basis van de Werkloosheidswet (WW) vallen straks onder de no-riskpolis. De maatregel maakt deel uit van het actieplan van de minister om oudere werklozen weer aan het werk te helpen. Het actieplan is bedoeld om werkgevers te motiveren om oudere werkzoekenden aan te nemen. Dat doen zij nu vaak niet, omdat ze bang zijn dat deze werknemers vaker en langduriger ziek zijn.

Ziektewet kent al no-riskpolis

De Ziektewet (ZW) kent al een no-riskpolis voor ouderen, maar de doelgroep daarvan krimpt. De polis geldt namelijk alleen voor werknemers die geboren zijn vóór 8 juli 1954. Eerder kondigde minister Asscher al aan dat hij een pilot wil starten waarbij alle werknemers die een jaar in de ZW hebben gezeten onder de no-riskpolis vallen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief